Bøker

Den rette forståelsen, og effektive kommunikasjonsverktøy, er nøkkelen til gode og varme relasjoner med våre ungdommer.

10 Nøkler til en bedre relasjon med en tenåring
Bok

Dette er mer enn bare en bok om kommunikasjon – dette er bedre og varmere relasjoner. Hundre sider spekket med praktisk og lettlest informasjon, og tilnærminger du kan ta i bruk umiddelbart.

Hvis du ønsker å styrke relasjonen med en tenåring; hvis du ønsker mer innsikt, inspirasjon og mer selvtillit i rollen som forelder, besteforelder eller ressursperson for en tenåring, så er dette boken for deg.

Innhold:

  • Om forfatteren
  • Om denne boken
  • Før du leser videre
  • Den grunnleggende utfordringen
  • Grunnprinsippet
    • Oppløftende samspill gjennom tilstedeværelse og optimisme
  • Kort om påvirkning

De ti nøklene:

  1. Ungdommer vil bli oppdaget, ikke belært eller vurdert
  2. Ikke dytt hvis du ikke vil ha motstand
  3. Å bli hørt er viktigere enn å ha rett
  4. Styrking og «connection» gjennom anerkjennelse
  5. Vi skaper en sunn personlighet, ved å skille mellom atferd og person
  6. Hva prøver de å fortelle deg? All atferd er kommunikasjon
  7. Styrking og «connection» II: trykk på de nødvendige knappene
  8. Hjelp dem med å styrke seg selv, ved å tolke sine opplevelser på en bedre måte
  9. Vær en interessant person, fremfor en omsorgsfunksjon
  10. Ja, vi er på lag – fordi vi er et lag

Alt starter og slutter med det grunnleggende

Epilog

Styrkemeny – gratis E-bok

Det riktige tidspunktet for å for styrke våre barn, oss selv, og familiebåndene vi har, er alltid NÅ. Last ned boken gratis

Ønsker du heller et foredrag/seminar om tema? Styrkemeny foredrag eller seminar med meg som foredragsholder og kursleder kan også bestilles – send din forespørsel her:

Hva kan du få ut av å bruke dette:

Dette er ikke en metode for å få barna til å gjøre sine plikter i hjemmet eller på skolen. Den vil sannsynligvis ikke føre til at de rydder rommet oftere. Men det den vil føre til, er bedre selvfølelse, mer positivitet og varmere relasjoner.

I hverdagen er det lett å glemme at våre ungdommer har mange gode egenskaper og styrker, som bare venter på å bli oppdaget, utviklet, og brukt i større grad.

Styrkemeny 

Gratis E-Bok

En tilnærming for å utvikle og styrke de gode egenskapene som ungdommene våre har.
Ved å hjelpe våre unge lære seg å gjøre dagen sin bedre, og styrke selvfølelsen på egen hånd, så får vi en bedre relasjon, og blir en større og viktigere ressurs i våre unges liv. I en tid da de skal løsrive seg fra mor, far og familien, er dette noe av det aller viktigste vi kan gjøre.

Hvem er boken for?

For foreldre og besteforeldre for tweens og tenåringer, som allerede har en god relasjon til barna. Hvis relasjonen ikke er optimal, så anbefaler jeg å starte med 10 nøkler til en bedre relasjonen med en tenåring.

Om innholdet:

Hva er det som skaper god utvikling, framgang og driver våre unge fremover? Det er deres gode egenskaper og styrker. Hvor mye tid bruker vi på å få frem disse?

I hverdagen er det lett å glemme at våre ungdommer har mange gode egenskaper og styrker, som bare venter på å bli oppdaget, utviklet, og brukt i større grad. De er utrolig kraftfulle, og utrolig verdifulle – problemet er at gutten eller jenta vår ikke vet det ennå, og oppfører seg deretter. Det kan vi gjøre noe med.

Fordelene med en tilnærming der vi fokuserer på dette er enorme. Når ungdommene opplever at vi anerkjenner dem for de ressursene de faktisk har, og hjelper dem oppdage og bruke disse, så vil det skape positiv drivkraft, trygghet og varme følelser. Det vil gjøre dem bedre rustet til å håndtere omverdenen, og ta gode valg. En mor, far, bestefar eller bestemor, som hjelper ungdommen med dette, vil få en enda viktigere rolle i deres liv.

Gjennom boken Styrkemeny får du:

  • Oversikt over de gode egenskapene og styrkene vi kan hjelpe våre unge med å oppdage og utvikle
  • Enkle kommunikasjonsmetoder som kan tas i bruk umiddelbart

Brotherhood - ledelse av guttegrupper

…eller les mer på siden FOREDRAG/SEMINAR

Brotherhood – en håndbok i guttegruppearbeid

Bok

 

Denne boken er skrevet på oppdrag for Kompetansesenter rus Oslo.

«Gutter trenger også å snakke om de vanlige og vanskelige tingene, og være en del av et fellesskap der det er lov til å åpne seg under trygge rammer og kompetent gruppeledelse. Ved systematisk å bruke guttegrupper som en metode, har man mulighet til å nå alle gutter. Boka som du nå holder i hånden bygger på forfatterens erfaringer med guttegrupper, samtidig som den bygger på Sisterhoodboka og er en forlengelse av denne. Den har en praktisk tilnærming til det å jobbe med guttegrupper, som skiller seg litt fra det å jobbe med jentegrupper. Boka skal kunne fungere som et praktisk verktøy og gi en dypere innsikt i guttegruppemetodikk. Framfor alt skal boka fungere som en inspirasjon for alle gruppeledere.»

Boken er kun for offentlige og frivillige organisasjoner som jobber med unge, og har ansatte som har gjennomført kurs i Sisterhood/Brotherhood metodikk.
For å bestille kurs, ta kontakt med: 

Yvonne Larsen, nestleder, Kompetansesenter rus Oslo: [email protected]
eller

SaLTo koordinator i Oslo kommune, Bydel Frogner: [email protected]

 

Samarbeidspartnere:

Peter R. Valderhaug

mentaltrener, petervalderhaug.no

Få nyheter fra Greg rett i innboksen

Meld meg på