Bøker

Den rette forståelsen, og effektive kommunikasjonsverktøy, er nøkkelen til gode og varme relasjoner med våre ungdommer.

10 Nøkler til en bedre relasjon med en tenåring
Bok

Dette er mer enn bare en bok om kommunikasjon – dette er bedre og varmere relasjoner. Hundre sider spekket med praktisk og lettlest informasjon, og tilnærminger du kan ta i bruk umiddelbart.

Hvis du ønsker å styrke relasjonen med en tenåring; hvis du ønsker mer innsikt, inspirasjon og mer selvtillit i rollen som forelder, besteforelder eller ressursperson for en tenåring, så er dette boken for deg.

Innhold:

 • Om forfatteren
 • Om denne boken
 • Før du leser videre
 • Den grunnleggende utfordringen
 • Grunnprinsippet
  • Oppløftende samspill gjennom tilstedeværelse og optimisme
 • Kort om påvirkning

De ti nøklene:

 1. Ungdommer vil bli oppdaget, ikke belært eller vurdert
 2. Ikke dytt hvis du ikke vil ha motstand
 3. Å bli hørt er viktigere enn å ha rett
 4. Styrking og «connection» gjennom anerkjennelse
 5. Vi skaper en sunn personlighet, ved å skille mellom atferd og person
 6. Hva prøver de å fortelle deg? All atferd er kommunikasjon
 7. Styrking og «connection» II: trykk på de nødvendige knappene
 8. Hjelp dem med å styrke seg selv, ved å tolke sine opplevelser på en bedre måte
 9. Vær en interessant person, fremfor en omsorgsfunksjon
 10. Ja, vi er på lag – fordi vi er et lag

Alt starter og slutter med det grunnleggende

Epilog

Brotherhood - ledelse av guttegrupper

…eller les mer på siden FOREDRAG/SEMINAR

Brotherhood – en håndbok i guttegruppearbeid

Bok

 

Denne boken er skrevet på oppdrag for Kompetansesenter rus Oslo.

«Gutter trenger også å snakke om de vanlige og vanskelige tingene, og være en del av et fellesskap der det er lov til å åpne seg under trygge rammer og kompetent gruppeledelse. Ved systematisk å bruke guttegrupper som en metode, har man mulighet til å nå alle gutter. Boka som du nå holder i hånden bygger på forfatterens erfaringer med guttegrupper, samtidig som den bygger på Sisterhoodboka og er en forlengelse av denne. Den har en praktisk tilnærming til det å jobbe med guttegrupper, som skiller seg litt fra det å jobbe med jentegrupper. Boka skal kunne fungere som et praktisk verktøy og gi en dypere innsikt i guttegruppemetodikk. Framfor alt skal boka fungere som en inspirasjon for alle gruppeledere.»

Boken er kun for offentlige og frivillige organisasjoner som jobber med unge, og har ansatte som har gjennomført kurs i Sisterhood/Brotherhood metodikk.
For å bestille kurs, ta kontakt med:

Yvonne Larsen, nestleder, Kompetansesenter rus Oslo: yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no
eller

SaLTo koordinator i Oslo kommune, Bydel Frogner: isabel.espinoza@bfr.oslo.kommune.no

 

Samarbeidspartnere:

Peter R. Valderhaug

mentaltrener, petervalderhaug.no

Få nyheter fra Greg rett i innboksen

Meld meg på