Let´s activate

Greg Gurvich

Det jeg tilbyr er tanker og tilnærminger til rollen som forelder for en ungdom du ikke bør gå glipp av

 

Formålet med mine foredrag og seminarer er å hjelpe oss voksne med å:

 

 • Få større innsikt i sentrale momenter som ofte blir fullstendig oversett
 • Utvikle bedre og varmere relasjoner med våre ungdommer
 • Styrke våre ungdommer
 • Utforske, myndiggjøre og styrke oss selv i rollen som foreldre og besteforeldre

Jeg har også flere eksepsjonelt dyktige samarbeidspartnere som hjelper til med dette, utfyller mitt budskap, skaper synergier og tilbyr både foredrag og dypdykk gjennom coaching på flere av områdene jeg jobber med.

Ungdomstiden er en ny periode for både foreldre og tenåringer, og med den kommer helt nye krav, nye utfordringer, og helt nye muligheter. Samtidig ser jeg at det er mangel på god, praktisk nyttig informasjon som foreldre kan støtte seg på. Jeg ser at mye av det som er tilgjengelig, baserer seg på tilnærminger utviklet for små barn, eller terapeutiske settinger. Jeg ser at det er mangel på gode verktøy som foreldre kan ta i bruk. Dette må vi gjøre noe med.

Premisset mitt er enkelt:
Du som mor, far eller besteforelder har mye mer å by på enn det barnet ditt tror. Ved å faktisk vise hva du har å by på, så vil du hjelpe dine – og alle våre – ungdommer aktivere sine gode egenskaper og styrker. Slik vil de oppleve mer anerkjennelse, mer mening, mestring og autonomi. Og det er akkurat det de har behov for!

Utgangspunktet for dette er min kontakt med hundrevis av ungdommer, og hundrevis av foreldre, utallige møter og gjentatte samtaler om deres ønsker og behov, tanker og følelser, væremåter og valg.

Så det jeg tilbyr er:
Innsikt i tenåringenes behov, og ungdomstidens dynamikk, som vil gjøre deg bedre rustet til å håndtere utfordringer og skape flere gode øyeblikk

Enkle kommunikasjonsverktøy og metoder som kan tas i bruk umiddelbart

«kids do well, if they can»

 

Mine foredrag/seminar:

Ti nøkler til relasjonen med din tenåring
– foredrag og seminar 

Når barna våre blir ungdommer, så skal de utvikle seg ved å ta stadig større avstand fra oss, og samtidig etablere et fundament for sin identitet som voksne. For at vi skal ha en god relasjon og sørge for en sunn utvikling, så må måten vi forholder oss til de på, samsvare med dette. «Ti nøkler til relasjonen med din tenåring» gir mer innsikt og flere verktøy slik at vi kan sørge for at den faktisk gjør det.

Hvem er dette for?

Dette foredraget og seminaret er for foreldre og besteforeldre som ønsker å forstå sine tenåringer bedre, kommunisere på en måte som hjelper tenåringene forstå seg selv, og på denne måten sørge for en sunn utvikling, skape mer glede, og styrke relasjonen.

Om innholdet:

Ungdomstiden stiller foreldre og besteforeldre overfor helt nye problemstillinger, og gir helt nye muligheter. Så det gjelder å bruke de til det fulle. Hvis vi ønsker å posisjonere oss som det vi faktisk er – ressurspersoner for våre ungdommer, så kreves det at vi håndterer endringer, utfordringer og krumspring ved å sørge for at de opplever mer mening, mer mestring, og mer selvstendighet.

Fundamentet for dette er forståelse av behov og drivkrefter som er typiske for ungdomstiden, og effektive kommunikasjonsverktøy – og det er dette du får gjennom Ti nøkler til relasjonen med din tenåring.

Hva du kan få ut av å bruke dette:

 • Innsikt i ungdomstidens dynamikk, og en større forståelse for hvorfor tenåringer gjør som de gjør
 • Håndtere uenigheter og krangling på en mer effektiv måte
 • Mer selvtillit i rollen som forelder for en tenåring
 • Mer gjensidig forståelse og bedre relasjon med din tenåring

Den rette forståelsen, og effektive kommunikasjonsverktøy, er nøkkelen til gode og varme relasjoner med våre ungdommer. Mer glede er vårt viktigste bidrag til deres sunne utvikling.

Ti nøkler til relasjonen med din tenåring – foredrag og seminar

Send en forespørsel om å melde deg på ved å tryke på «Book foredrag»-knappen.

Den rette forståelsen, og effektive kommunikasjonsverktøy, er nøkkelen til gode og varme relasjoner med våre ungdommer.

Meg som mentor i mine barns liv
– foredrag og seminar

Hva trenger våre ungdommer av oss voksne? De trenger inspirasjon og ledelse. Er det dette de får til daglig?

Våre ungdommer trenger inspirasjon for å føle seg bedre, se flere muligheter, og utvikle sine gode egenskaper. De trenger ledelse for å føle seg trygge på seg selv, ta gode valg, og bevege seg i riktig retning. Det betyr at du som forelder må bruke deg selv, dine følelser, tanker og erfaringer, og kommunisere de til ungdommen på måter som faktisk inspirerer, iniviterer, og gjør deg til en naturlig leder og veileder – en mentor. Dette er en prosess som kommer til å være givende, nyttig, og vil føles godt.

 

Hvem er dette for?

Dette foredraget og seminaret er for foreldre og besteforeldre som ønsker å være en større og viktigere ressurs for sine ungdommer og tweens.

Om innholdet

Når barna våre blir tenåringer, og ungdomstidens dynamikk med løsrivelse og avvisning av foreldre begynner å slå inn, så trenger de noe helt nytt av oss voksne. Det er en utbredt oppfatning at omsorg og emosjonsregulering er det aller viktigste – men dette gir kun et godt fundament, som skal bygges i barneårene.

Nå trenger de foreldre som kan hevde seg som autoriteter. Nå trenger de foreldre som viser seg deres anerkjennelse verdig. Denne anerkjennelsen utvikles når DU viser deg som den personen du faktisk er – en som det er verdt å lytte til og er interessant å lære av. Men erfaring viser, at ungdommene ikke kjenner sine foreldre som personer med nyttig livserfaring, og spennende historier, som det er verdt å lytte til, og interessant å lære av.

Følgen av dette er at mange av de erfaringene, strategiene og tankene som foreldre har, og som kunne ha gjort ungdomstiden tryggere og bedre, ikke blir overført, og at relasjonen mellom foreldre/besteforeldre og ungdommen dermed ikke blir blir så god, oppløftende og givende, som den kunne ha vært.

Gjennom meg som mentor i mine ungdommers liv, i form av foredrag eller seminar, får du strategier og mentale verktøy for å:

 • Posisjonere deg som en større ressurs i ungdommens øyne og slik få en bedre, varmere relasjon
 • Håndtere ungdommens krumspring på en måte som gir dem en opplevelse av anerkjennelse
 • Hjelpe dem lære å håndtere omverdenen, på en måte som gir en opplevelse av selvstendighet og mestring
 • En omfattende del med spørsmål og svar

Alt dette baserer seg på følgende grunnprinsipp: by mer på deg selv

Seminaret innebærer en mer omfattende diskusjon av konseptene. Spesiell fokus rettes mot håndtering av typiske problemstillinger knyttet til ungdommenes følelsesliv, forelskelse, sosial hierarki, stress og press, og styrking av selvfølelsen. Avhengig av antall deltakere så utarbeider vi en strategi og en aksjonsplan som kan enten:

 • A) Brukes som et rammeverk for å lage en personlig plan på egen hånd
 • B) Eller utvikles for å passe nettopp deg, din ungdom og din familie

Hva kan du få ut av å bruke dette

Mer selvtillit, inspirasjon og metoder for å oppnå en mer signifikant posisjon i dine barns liv – i rollen som en større, mer spennende autoritet som det er interessant og viktig å lytte til.

Meg som mentor i mine barns liv – foredrag og seminar

Å posisjonere seg som mentor for sine tenåringsbarn er en prosess som tar tid. Det er en prosess som krever innsats. Som med så mye annet – jo før vi starter, jo bedre.

Få verktøyene og veiledningen for å lykkes med dette, ved å bestille foredraget eller seminaret

Når barna våre blir tenåringer, og ungdomstidens dynamikk med løsrivelse og avvisning av foreldre begynner å slå inn, så trenger de noe helt nytt av oss voksne.

Styrkemeny 

– foredrag og seminar

En tilnærming for å utvikle og styrke de gode egenskapene som ungdommene våre har.
Ved å hjelpe våre unge lære seg å gjøre dagen sin bedre, og styrke selvfølelsen på egen hånd, så får vi en bedre relasjon, og blir en større og viktigere ressurs i våre unges liv. I en tid da de skal løsrive seg fra mor, far og familien, er dette noe av det aller viktigste vi kan gjøre.

Hvem er dette for?

For foreldre og besteforeldre for tweens og tenåringer, som allerede har en god relasjon til barna. Hvis relasjonen ikke er optimal, så anbefaler jeg å starte med Ti nøkler til relasjonen med din tenåring, og Meg som mentor i mine barns liv.

Om innholdet:

Hva er det som skaper god utvikling, framgang og driver våre unge fremover? Det er deres gode egenskaper og styrker. Hvor mye tid bruker vi på å få frem disse?

I hverdagen er det lett å glemme at våre ungdommer har mange gode egenskaper og styrker, som bare venter på å bli oppdaget, utviklet, og brukt i større grad. De er utrolig kraftfulle, og utrolig verdifulle – problemet er at gutten eller jenta vår ikke vet det ennå, og oppfører seg deretter. Det kan vi gjøre noe med.

Fordelene med en tilnærming der vi fokuserer på dette er enorme. Når ungdommene opplever at vi anerkjenner dem for de ressursene de faktisk har, og hjelper dem oppdage og bruke disse, så vil det skape positiv drivkraft, trygghet og varme følelser. Det vil gjøre dem bedre rustet til å håndtere omverdenen, og ta gode valg. En mor, far, bestefar eller bestemor, som hjelper ungdommen med dette, vil få en enda viktigere rolle i deres liv.

Gjennom Styrkemeny som foredrag eller seminar får du:

 • Oversikt over de gode egenskapene og styrkene vi kan hjelpe våre unge med å oppdage og utvikle
 • Enkle kommunikasjonsmetoder som kan tas i bruk umiddelbart
 • En omfattende del med spørsmål og svar

Seminaret innebærer en mer omfattende diskusjon av konseptene, og avhengig av antall deltakere så utarbeider vi en strategi og en aksjonsplan som kan enten:

 • Brukes som et rammeverk for å lage en personlig plan på egen hånd,
 • Eller utvikles for å passe nettopp deg, din ungdom og din familie

Hva kan du få ut av å bruke dette:

Dette er ikke en metode for å få barna til å gjøre sine plikter i hjemmet eller på skolen. Den vil sannsynligvis ikke føre til at de rydder rommet oftere. Men det den vil føre til, er bedre selvfølelse, mer positivitet og varmere relasjoner.

Styrkemeny – foredrag og seminar

Det riktige tidspunktet for å for styrke våre barn, oss selv, og familiebåndene vi har, er alltid NÅ. Bestill et Styrkemeny foredrag eller seminar, i dag.

I hverdagen er det lett å glemme at våre ungdommer har mange gode egenskaper og styrker, som bare venter på å bli oppdaget, utviklet, og brukt i større grad.

Sjef i eget liv – hvordan kan du bli det?

Seminar og foredrag for ungdom fra 9. trinn og oppover

Hvis du skal være sjef i ditt eget liv, så må du vite hvordan du kan bruke dine tanker, følelser og egenskaper, til å styrke deg selv, få til mer av det du ønsker og trenger, og sørge for å gjøre dagen din bedre.

 

Tittelen er inspirert av boken til Ingvard Wilhelmsen med samme navn, og som for øvrig anbefales på det varmeste. Innholdet er dog ganske annerledes. Dette foredraget og seminaret gir en innføring i våre mentale ressurser som følelser, tanker, karaktertrekk og egenskaper, og praktiske eksempler på hvordan vi kan utforske og bruke disse. Resultatet blir da mer glede, mer drivkraft – og en styrket selvfølelse.

Å styrke seg selv, og sette seg i stand til å påvirke sin hverdag på en bedre måte, er alltid en fordel. «Sjef i eget liv – hvordan kan du bli det» som foredrag, eller seminar der vi tar et dypdykk i materien, vil hjelpe unge mennesker med akkurat dette. Bestill det her.

Sjef i eget liv – hvordan kan du bli det?

Dette foredraget og seminaret gir en innføring i våre mentale ressurser som følelser, tanker, karaktertrekk og egenskaper, og praktiske eksempler på hvordan vi kan utforske og bruke disse

Samarbeidspartnere:

Peter R. Valderhaug

mentaltrener, petervalderhaug.no

Robuste Mennesker

RoMe, robustemennesker.no

Få nyheter fra Greg rett i innboksen

Meld meg på