Let´s activate

Greg Gurvich

Det jeg tilbyr er tanker og tilnærminger til rollen som forelder for en ungdom du ikke bør gå glipp av

 

Tilnærminger du ikke bør gå glipp av:

Formålet med mine foredrag og seminarer er å hjelpe oss voksne med å:

 

 • Bygge bedre og varmere relasjoner med våre ungdommer
 • Få større innsikt i sentrale momenter som ofte blir fullstendig oversett
 • Styrke våre ungdommer
 • Utforske, myndiggjøre og styrke oss selv i rollen som foreldre og besteforeldre
 • Skape mer glede, drivkraft og optimisme!

Jeg har også flere eksepsjonelt dyktige samarbeidspartnere som hjelper til med dette, utfyller mitt budskap, og tilbyr både foredrag og dypdykk på disse områdene.

Ungdomstiden er en ny periode for både foreldre og tenåringer, og med den kommer helt nye krav, nye utfordringer, og helt nye muligheter. Samtidig ser jeg at det er mangel på god, praktisk nyttig informasjon som foreldre kan støtte seg på. Jeg ser at mye av det som er tilgjengelig, baserer seg på tilnærminger utviklet for små barn, eller terapeutiske settinger. Jeg ser at det er mangel på gode verktøy som foreldre kan ta i bruk. Dette må vi gjøre noe med.

Premisset mitt er enkelt:
Du som mor, far, besteforelder eller ressursperson har mye mer å by på enn det ungdommen tror. Ved å faktisk vise hva du har å by på, så vil du hjelpe dine – og alle våre – ungdommer å aktivere sine gode egenskaper og styrker. Slik vil de oppleve mer anerkjennelse, mer mening, mestring og autonomi. Og det er akkurat det de har behov for!

Utgangspunktet for dette er min kontakt med hundrevis av ungdommer, og hundrevis av foreldre, utallige møter og gjentatte samtaler om deres ønsker og behov, tanker og følelser, væremåter og valg.

Så det jeg tilbyr er:
Innsikt i tenåringenes behov, og ungdomstidens dynamikk, som vil gjøre deg bedre rustet til å håndtere utfordringer og skape flere gode øyeblikk

Enkle kommunikasjonsverktøy og metoder som kan tas i bruk umiddelbart

«kids do well, if they can»

 

Mine foredrag/seminar:

Mine foredrag og seminarer beskrives under. Men først vil jeg si følgende:

Det sies at «kids do well, if they can». Omtrent det samme gjelder foreldre: de aller fleste gjør det godt, når de kan.

Tenårene er en utrolig verdifull og samtidig kritisk periode, der foreldre kan få til mye. Selv om det kanskje ikke alltid føles slik. Tenårene betegnes også som en «second chance» på grunn av at hjernen gjennomgår store endringer, og ungdommen begynner å utvikle en mer autonom og voksen personlighet.

Det som blir oversett altfor ofte, er at det er en fantastisk mulighet for foreldre til å utvikle relasjonen med sine ungdommer, og styrke deres gode egenskaper.

Å være forelder for en ungdom, trenger ikke være komplisert – men det er aldri lett. Det mest verdifulle er sjeldent det letteste. Ingenting av det jeg legger fram, er lett å gjøre. Tingene jeg snakker om er så enkle, naturlige og virkningsfulle som de kan bli – men de er ingen magisk tryllepinne.

De er både en veiviser, og en formel, for å hjelpe med å ta i bruk ressursene vi allerede har i oss, for å styrke gode relasjoner – med flere gode følelser, flere gode tanker, og dermed flere gode resultater. Men det er du selv som skal skape disse. Det er du som skal bruke veiviseren for å bevege deg i den retningen du ønsker.

Det krever innsats og optimisme. Det krever at du er i stand til å takle motstand, og tåle avvisning, over tid. Som forelder for en ungdom, så er du sannsynligvis god på det allerede – og det vil gjøre alt lettere. Fordi alt krever øvelse, prøving og feiling. Alt krever refleksjon. Alt krever tid. Men resultatet av dette, spesielt på lengre sikt, er alltid verdt innsatsen.

«Så la oss fortsette videre, sammen»

 

Ti nøkler til relasjonen med en tenåring
– seminar 

Når barna våre blir ungdommer, så skal de utvikle seg ved å ta stadig større avstand fra oss, og samtidig etablere et fundament for sin identitet som voksne. For at vi skal ha en god relasjon og sørge for en sunn utvikling, så må måten vi forholder oss til de på, samsvare med dette. «Ti nøkler til relasjonen med din tenåring» gir mer innsikt og flere verktøy slik at vi kan sørge for at den faktisk gjør det.

Hvem er dette for?

Dette foredraget er for foreldre, besteforeldre, lærere og sosialarbeidere som ønsker å forstå sine tenåringer bedre, kommunisere på en måte som hjelper tenåringene forstå seg selv, og på denne måten sørge for en sunn utvikling, skape mer glede, og styrke relasjonen.

Om innholdet:

Ungdomstiden stiller oss voksne overfor helt nye problemstillinger, og gir helt nye muligheter. Så det gjelder å bruke de til det fulle. Hvis vi ønsker å posisjonere oss som det vi faktisk er – ressurspersoner for våre ungdommer, så kreves det at vi håndterer endringer, utfordringer og krumspring ved å sørge for at de opplever mer mening, mer mestring, og mer selvstendighet.

Fundamentet for dette er forståelse av behov og drivkrefter som er typiske for ungdomstiden, og effektive kommunikasjonsverktøy – og det er dette du får gjennom Ti nøkler til relasjonen med din tenåring.

Hva du kan få ut av å bruke dette:

 • Innsikt i ungdomstidens dynamikk, og en større forståelse for hvorfor tenåringer gjør som de gjør
 • Håndtere uenigheter og konflikter på en mer effektiv måte
 • Mer selvtillit i rollen som forelder for en tenåring
 • Mer gjensidig forståelse og bedre relasjon med din tenåring

Den rette forståelsen, og effektive kommunikasjonsverktøy, er nøkkelen til gode og varme relasjoner med våre ungdommer, mer glede, og er vårt viktigste bidrag til deres sunne utvikling.

 

Boken «10 nøkler til en bedre relasjon med en tenåring» kan du bestille her

Ti nøkler til relasjonen med din tenåring – foredrag og seminar

Bestill 10 nøkler til relasjonen med din tenåring som foredrag eller seminar, her: Send en forespørsel om å melde deg på ved å trykke på «Book foredrag»-knappen.

Den rette forståelsen, og effektive kommunikasjonsverktøy, er nøkkelen til gode og varme relasjoner med våre ungdommer.

Kommunikasjon med unge i risikosonen for kriminalitet og rus
– kurs

Hvordan kan vi bygge relasjoner som gir ungdommer overskudd og større tro på sine egne evner, til tross for eventuell motstand?

Dette introduksjonskurset skal hjelpe deg bygge oppløftende relasjoner, med spesiell fokus på kommunikasjon med ungdommer som befinner seg i risikosonen for å utvikle rus- og kriminalitetsproblematikk.

Det som er avgjørende for at ungdommene får en sunn utvikling, er at de oppdager og bruker sine egne, positive drivkrefter, og får hjelp, støtte og inspirasjon til å holde retningen. Her vil du få virkemidler for å koble deg på og bygge relasjon, sik at det blir lettere å komme i posisjon for hjelpe dem med nettopp det.

Fokuset i dette kurset er kommunikasjon med unge som er skeptiske til ressurspersoner, har negative opplevelser i bagasjen, og en væremåte som kan fremstå som opprørsk. Du vil få en innføring i tilnærminger og kommunikasjonsmetoder som kan skape anerkjennelse og trygghet, mer ro, entusiasme og optimisme. Disse er beregnet på en-til-en settinger og små grupper. Du kommer til å få mer innsikt i hvordan du kan bruke ulike måter å kommunisere på, for å formidle at eleven er signifikant, kompetent, godt likt, kan få til mer – og viktigst av alt, sørge for at eleven forstår det.

Kurset består av tre deler, som vil gi deg både enkle triks og velprøvde tilnærminger, som kan brukes i et utall settinger.

 • Hvem vil du være? Her ser vi på hvordan våre personlige egenskaper kan brukes for å posisjonere oss som en oppløftende ressurs – en person som det er givende å samhandle med.
 • Å koble seg på. En relasjon bygges, eller gjenopprettes, gjennom et utall øyeblikk, der du kobler deg på, og skaper en forbindelse. I denne delen ser vi på hvordan slike øyeblikk kan skapes.
 • Relasjonshjulet. Her ser vi nærmere på hvordan vi kan styrke våre forbindelser, håndtere de vanligste hindringene, og øke vår påvirkningskraft.

Selv om det er en lang rekke forhold som virker inn på samspillet vi har med våre ungdommer, så er kommunikasjon det eneste reelle virkemiddelet vi har. Ved å kommunisere på en måte som bygger oppløftende relasjoner, vil du ikke bare trygge ungdommene, men også legge til rette for et mer produktivt samspill, aktivere deres gode drivkrefter, og skape mer positivitet og glede.

 

Kommunikasjon med unge i risikosonen for kriminalitet og rus

Få verktøyene og veiledningen for å lykkes med dette ved å bestille kurset her:

Når barna våre blir tenåringer, og ungdomstidens dynamikk med løsrivelse og avvisning av foreldre begynner å slå inn, så trenger de noe helt nytt av oss voksne.

Brotherhood – ledelse av guttegrupper

Kurs

Dette kurset gir en innføring i arbeid med guttegrupper, og tar utgangspunkt i boken Brotherhood, som jeg skrev på oppdrag for Kompetansesenter rus Oslo.

Om du ønsker å drive grupper etter denne metodikken, kan du bestille dette kurset ved å ta kontakt med:

Yvonne Larsen, nestleder, Kompetansesenter rus Oslo: yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no
eller

SaLTo koordinator i Oslo kommune, Bydel Frogner: isabel.espinoza@bfr.oslo.kommune.no

 

Brotherhood - ledelse av guttegrupper

Sjef i eget liv – hvordan kan du bli det?

Seminar og foredrag for ungdom fra 9. trinn og oppover

Hvis du skal være sjef i ditt eget liv, så må du vite hvordan du kan bruke dine tanker, følelser og egenskaper, til å styrke deg selv, få til mer, og sørge for å gjøre dagen din bedre.

Tittelen er inspirert av boken til Ingvard Wilhelmsen med samme navn, og som for øvrig anbefales på det varmeste.

Innholdet er dog ganske annerledes. Dette foredraget og seminaret gir en innføring i våre mentale ressurser som følelser, tanker, karaktertrekk og egenskaper, og praktiske eksempler på hvordan vi kan utforske og bruke disse. Resultatet blir da mer glede, mer drivkraft – og en styrket selvfølelse.

Å styrke seg selv, og sette seg i stand til å påvirke sin hverdag på en bedre måte, er alltid en fordel.

«Sjef i eget liv – hvordan kan du bli det» kan bestilles som foredrag, eller seminar der vi tar et dypdykk i materien. Bestill det her.

 

* Foredraget/seminaret er gratis for skolene i Oslo kommune, og gjennomføres sammen med min gode samarbeidspartner Aleksander Schmidt, som for tiden er ansatt som ruskonsulent ung i Oslo kommune, Bydel Frogner.

**Kapasiteten for gjennomføring av dette arrangementet er begrenset.

Sjef i eget liv – hvordan kan du bli det?

Dette foredraget og seminaret gir en innføring i våre mentale ressurser som følelser, tanker, karaktertrekk og egenskaper, og praktiske eksempler på hvordan vi kan utforske og bruke disse

Samarbeidspartnere:

Peter R. Valderhaug

mentaltrener, petervalderhaug.no

Få nyheter fra Greg rett i innboksen

Meld meg på