Om meg

Jeg jobber som leder for kriminalitetsforebyggende team i bydel Søndre Nordstrand i Oslo, og avtroppende fagleder for Utekontakten i Oppegård kommune. Jeg har tidligere jobbet med oppsøkende ungdomsarbeid i bydel Frogner, og BUP Vest.

Jeg har mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI, videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid, har studert pedagogikk, coaching og har grunnfag i medisin.

Min spesialitet er oppstartsprosjekter i ungdomsarbeid-sektoren, og utvikling av kurs på dette feltet. For tiden jobber jeg også med en bok om arbeid med guttegrupper med fokus på livsmestring, på oppdrag for Kompetansesenter rus Oslo.

Erfaring har lært meg at alle mennesker har mer å by på enn de tror, at ingen har alle svarene vi trenger, og at optimisme er en superkraft som kan trenes opp.

Jeg brenner for å hjelpe til å bedre relasjoner mellom generasjoner, og for å styrke våre ungdommer. Et av mine slagord er Fordi vi kan – fordi vi faktisk kan det.

Min misjon er å hjelpe foreldre – og besteforeldre – styrke ungdommenes selvfølelse og gode egenskaper. Jeg jobber for å skape mer glede, mer overskudd, og bedre relasjoner mellom generasjoner.

Hvordan? Ved å hjelpe oss voksne forstå ungdommene og vår rolle bedre – for så å kommunisere slik at vi aktiverer og utvikler de gode egenskapene og styrkene som våre unge faktisk har.

Dette gjør jeg gjennom samtaler, foredrag og seminarer. Disse har en helt annen innfallsvinkel enn det som er typisk for helsevesenet og familiterapien.

Etter å ha møtt hundrevis av ungdommer, hundrevis av foreldre, og fulgt deres reise gjennom ungdomstidens muligheter og utfordringer, så har jeg en en unik erfaringsbase. Denne resulterer i en kraftfull tilnærming som skal hjelpe deg få mer gjennomslagskraft, skape mer varme, og gjøre deg til en større ressurs for dine barn.

Tenåringstiden krever en ny tilnærming av oss voksne

Når våre barn blir tenåringer, så skal de løsrive seg fra oss foreldre, og utforske omverdenen mens de utvikler en identitet som til slutt skal gjøre dem til selvstendige individer og fullverdige medlemmer av samfunnet. Men det er nettopp i denne kritiske fasen at de trenger oss som mest – bare i en helt annen rolle enn tidligere. Rett og slett fordi deres behov er helt annerledes, og fordi naturen har nå gitt dem et eget utviklingsprosjekt.
Denne fasen krever en helt spesiell tilnærming – og jeg er her for å hjelpe med dette.

Noen grunnleggende spørsmål
• Når våre barn blir tenåringer, så er det som å få et helt nytt menneske i hus. Hvordan kan vi integrere dette nye mennesket i familien på en god måte, og skape mer positivitet?

• Når den lille gutten eller jenta vår plutselig blir en ungdom, og begynner å ta avstand fra oss foreldre – hva kan vi gjøre for å styrke relasjonen i dag, og legge et sterkere grunnlag for varme og gjensidig forståelse i morgen?

• Når våre barn blir tenåringer, så skal de utforske og lære å mestre en helt ny verden, bli mer autonome, og utvikle en sunn identitet på samme tid. Dette er en krevende og risikabel tid. Den kjennetegnes av utallige muligheter, utallige fallgruver – og selvfølelsen er en avgjørende faktor. Hvordan kan vi styrke selvfølelsen til våre barn, og hvordan kan vi lære dem styrke den på egen hånd?

• Når våre barn blir tenåringer, så er dette en kritisk fase – og den krever en helt annen foreldrerolle enn tidligere. Hvordan kan vi forberede oss, og hvordan kan vi håndtere ungdomstiden slik at vi får frem det beste i ungdommen vår, og i oss selv?

Dette er noen helt sentrale spørsmål – og jeg er her for å hjelpe finne svar på disse, og mange andre.