Om meg

Jeg jobber for tiden som prosjektleder i Uteseksjonen i Oslo kommune, med fokus på unge i alderen 12-23 år.

Jeg har også skrevet boken Brotherhood – en håndbok i arbeid med guttegrupper, på oppdrag for Kompetansesenter rus Oslo (KoRus).

Jeg har mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI, videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid, og har studert pedagogikk og positiv psykologi.

Kommunikasjon er min største lidenskap – fordi kommunikasjon er det eneste reelle virkemiddelet vi har for å bygge relasjoner, og skape glede. Det er derfor jeg holder foredrag, og skriver bøker – deriblant 10 nøkler til en bedre relasjon med en tenåring, som du kan finne her.

Jeg har jobbet med forebygging av sosiale vansker, rusproblematikk, og oppfølging av unge som begår kriminalitet.

Jeg holder kurs for ansatte i sosialsektoren, og foreldre. Jeg har tidligere jobbet som seksjonsleder for Kriminalitetsforebyggende team i Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand.

Før dette jobbet jeg med oppsøkende ungdomsarbeid i Oslo kommune Bydel Frogner, Oppegård kommune, og i BUP Vest – psykisk helsevern for barn og unge.

Erfaring har lært meg at alle mennesker har mer å by på enn de tror, at ingen har alle svarene vi trenger, og at optimisme er en superkraft som kan trenes opp.

Jeg brenner for å hjelpe med å skape bedre relasjoner mellom generasjoner, og for å hjelpe våre unge å styrke seg selv. Et av mine slagord er:

Fordi vi kan – fordi vi faktisk kan det.

 

Min misjon 

er å hjelpe med å styrke ungdommenes selvfølelse og gode egenskaper,
og å bidra til å skape bedre relasjoner mellom generasjoner. Jeg jobber for å skape mer glede, mer drivkraft, og mer optimisme.

Hvordan? Ved å hjelpe oss voksne forstå ungdommene, og vår rolle bedre – for så å kommunisere slik at vi aktiverer og utvikler de gode egenskapene og styrkene som våre unge faktisk har.

Dette gjør jeg gjennom bøker, samtaler, foredrag og seminarer. Disse har en helt annen innfallsvinkel enn det som er typisk for helsevesenet og familieterapien.

Etter å ha møtt hundrevis av ungdommer, hundrevis av foreldre, og fulgt deres reise gjennom ungdomstidens muligheter og utfordringer, så har jeg en en unik erfaringsbase. Denne resulterer i en kraftfull tilnærming som skal hjelpe deg å få mer gjennomslagskraft, skape mer varme, og gjøre deg til en større ressurs for dine barn.

Tenåringstiden krever en ny tilnærming 

Når våre barn blir tenåringer, så er det som å få et helt nytt menneske i hus. Mens vi skal forsøke å inkludere dette mennesket i familien på nytt, så skal det løsrive seg fra oss, utforske omverdenen, og utvikle en identitet som skal gjøre dem til autonome individer og fullverdige medlemmer av samfunnet.

Det er i denne kritiske fasen at de trenger oss som mest – bare i en helt annen rolle enn tidligere. Rett og slett fordi deres behov er helt annerledes, og fordi naturen har nå gitt dem et eget utviklingsprosjekt. Denne fasen krever en helt spesiell tilnærming – og jeg er her for å hjelpe med dette.

 

Noen grunnleggende spørsmål

  • Når våre barn blir tenåringer, så er det som å få et helt nytt menneske i hus. Hvordan kan vi inkludere dette nye mennesket i familien på en god måte, og skape mer positivitet?

 

  • Når den lille gutten eller jenta vår plutselig blir en ungdom, og begynner å ta avstand fra oss – hva kan vi gjøre for å styrke relasjonen i dag, for mer hjertevarme og gjensidig forståelse i morgen?

 

  • Når våre barn blir tenåringer, så skal de utforske og lære å mestre en helt ny verden, bli mer autonome, og utvikle en sunn identitet på samme tid. Dette er en krevende og risikabel tid. Den kjennetegnes av utallige muligheter, utallige fallgruver – og selvfølelsen er en avgjørende faktor. Hvordan kan vi styrke selvfølelsen til våre barn, og hvordan kan vi lære dem styrke den på egen hånd?

 

  • Når våre barn blir tenåringer, så er dette en kritisk fase – og den krever en helt annen tilnærming enn tidligere. Hvordan kan vi håndtere ungdomstiden slik at vi får frem det beste i tenåringen, og i oss selv?

Dette er noen helt sentrale spørsmål – og jeg er her for å hjelpe finne svar på disse, og mange andre.